⎯ ⠀ Guide til private boligaktører

Vær med til at stoppe hjemløshed

Som privat udlejer sidder du med en vigtig nøgle til at hjælpe unge ud af hjemløshed – boliger, som kan gøre en kæmpe forskel for den enkelte og for samfundet.

Play Video

Din mulighed for at være med

Unge i hjemløshed har markant ringere chancer i livet end øvrige unge. Ofte står de helt alene i en meget svær situation uden nogen steder at gå hen. Men med en bolig og tilstrækkelig støtte, kan vi ændre liv. Tilgangen, der er veldokumenteret, og som hjælper 8 ud af 10 varigt ud af hjemløshed, kaldes Housing First. Med en ny reform på hjemløseområdet er denne tilgang nu bærende.

Men boligerne mangler – og du kan hjælpe.

Ved at samarbejde med kommunen om boliger til den lokale indsats, kan du gøre en kæmpe forskel. Muligheden for at lukke sin egen dør giver stabilitet og tryghed, og med en individuelt tilpasset støtte fra kommunen bliver det muligt for den enkelte at forfølge sine drømme om et liv med uddannelse, job og et godt netværk.

Vær med til at hjælpe unge ud af hjemløshed. Det har stor betydning for den enkelte og samfundet.

De unge

Mange unge lever i usynlig hjemløshed, fordi de ofte opholder sig på skiftende sofaer og ikke identificerer sig som ’hjemløse’. Men tilværelsen er kaotisk og tærer på livet – og i værste fald ender de på gaden.

Økonomi

At løfte et socialt ansvar handler om at bidrage, men det skal også hænge sammen økonomisk. Ved at gøre brug af juridiske og aftalemæssige muligheder, kan I dække omkostninger og minimere risici.

Samarbejde

Hjemløshed løses kun i et samarbejde mellem de bidragende parter. Derfor er samarbejdet med kommunen afgørende, og det bør bl.a. hvile på gensidig indsigt i hinandens vilkår og en klar ansvarsfordeling.

Temaer

Ofte stillede spørgsmål

Housing First er en helhedsorienteret tilgang, hvor mennesker i hjemløshed tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt byggeri og samtidig modtager en individuelt tilrettelagt bostøtte, der tager udgangspunkt i den enkelte ønsker og behov. Housing First-tilgangen bygger på otte kerneprincipper, som du kan læse om her:

Housing First-tilgangen | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk)

Forskningen viser, at 80-90% af mennesker i hjemløshed, der tilbydes en passende bolig med individuelt tilrettelagt bostøtte efter ’Housing First’ principperne kan fastholde boligen og komme varigt ud af hjemløshed. Det er vigtigt, at der ikke blot er tale om en bolig, men en bolig kombineret med individuelt tilpasset støtte til at etablere sig og opbygge en stabil tilværelse i egen bolig.

En passende bolig for en ung i hjemløshed er som udgangspunkt en bolig, der koster max. 3.500 kr. om måneden plus forbrug. Boligen må gerne være lille, men den skal have eget (the)køkken og bad, og være funktionelt indrettet med gode muligheder for opbevaring og indretning.

I udgangspunktet skal det være en helt almindelig bolig med egen lejekontrakt, som er integreret i almindeligt byggeri, gerne uden for store støj- og indbliksgener.

Forskningen viser, at den meste effektive måde at bekæmpe hjemløshed på, er at tilbyde en egen bolig med individuelt tilrettelagt bostøtte og adgang til netværk. Tilbuddet om en ordinær bolig med egen lejekontrakt er helt afgørende for at sikre tryghed, ro og stabilitet omkring den enkeltes situation. Først når der er kommet ro på boligsituationen og der er opnået vished om, at man kan blive boende, kan der opnås overskud til at beskæftige sig med de andre udfordringer, som mange mennesker i hjemløshed kæmper med.

Det er kommunens ansvar at sikre, at mennesker, der befinder sig i hjemløshed får tilstrækkelig og individuelt tilrettelagt social støtte. Det er derfor centralt, at man som boligudlejer indgår et forpligtende samarbejde med kommunen om, hvilke målgrupper, der anvises til boligerne, at kommunen forpligter sig til at tilbyde borgeren bostøtte og at det er tydeligt, hvem man kan kontakte, hvis der opstår problemer.

Det er vigtigt, at det er klart for både udlejer og kommune, hvem man kan kontakte, hvis der opstår problemer i relation til lejemålet. Hvis det fx viser sig, at den anviste beboer misligholder lejemålet eller der opstår problemer med naboer eller udlejningen, kontaktes kommunen. Hvis den sociale støtte, som kommunen leverer, ikke kan afhjælpe problemerne, håndteres sagen på ordinære vilkår.

Hvis lejemålet er indgået på særlige vilkår fx via den såkaldte udslusningsbestemmelse, gælder der andre vilkår for lejemålet – læs mere her:

Udslusningsbestemmelsen

Hvis der indgås en frivillig anvisningsaftale med kommunen, kan kommunen stille en række økonomiske garantier. Kommunen kan dække tomgangsleje i den aftalte periode og garantere for lejerens opfyldelse af pligten til at istandsætte boligen ved fraflytning. Desuden kan kommunen tilbyde lejeren et lån til dækning af forudbetalt leje og depositum efter regler i lov om individuel boligstøtte.

Mennesker i hjemløshed har en meget lav betalingsevne. De fleste vil være på offentlig forsørgelse og kan derudover have ekstraomkostninger til gæld, medicin, mv.

Som udgangspunkt kan en ung i hjemløshed betale omkring 3.500 kr. plus forbrug, men hvis man er på ungekontanthjælp, kan betalingsevnen være endnu lavere, mens en person på førtidspension måske vil kunne betale omkring 5.000 kr./mdr. plus forbrug.

Hvis man som udlejer ikke har udlejningsboliger i det prisleje, er der forskellige muligheder for at sætte huslejen ned eller øge den enkeltes betalingsevne, som kan undersøges i dialog med kommunen og under vejledning fra Hjem til Alle alliancen:

  • Lejerabat: Ifølge Advokatpartnerselskabet Accura er det muligt at give en lejerabat for et mindretal af lejerne i en ejendom, hvis man som en del af fx et filantropisk initiativ ønsker at tilbyde mennesker i hjemløshed en bolig i en af sine udlejningsejendomme, hvor den ordinære husleje er for høj. Det skal afsøges yderligere, om rabatordningen kan gives i en midlertidig periode og om der kan være risiko for, at det medfører en modregning i borgerens ydelse. Læs mere om muligheden for at give lejerabat her: Juridisk notat om lejerabat

  • Stipendiemodel: Den private boligaktør NREP har i dialog med Hjem til Alle alliancen udviklet en model, hvor udlejer kan tilbyde et stipendium til unge i hjemløshed. Stipendiemodellen er dog udfordret af, at modtageren skal betale skat af stipendiet og af risikoen for, at stipendiemodtageren bliver modregnet i sin offentlige ydelse. NREP og Hjem til Alle alliancen i gang med at undersøge de juridiske forhold og muligheder. Kontakt Hjem til Alle, hvis du vil høre mere.

  • Særlig støtte: Indenfor rammerne af Aktivlovens §34 har kommunen mulighed for at give særlig støtte til personer, der opfylder betingelserne i § 11 i Aktivloven, og som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Inden kommunen giver støtte, skal det undersøges, om der kan skaffes en rimelig, billigere bolig. Forhør dig i kommunen om denne ordning kan tages i brug. Læs mere om §34 i Aktivloven her: Særlig støtte efter Aktivlovens §34

  • Udslusningsbestemmelsen: Ved brug af denne bestemmelse kan lejeren tilbydes en lejekontrakt på særlige vilkår og kommunen har mulighed for at finansiere forskellen mellem huslejen og opholdsprisen på en boform i en midlertidig periode på op til 5 år. Efter den midlertidige periode videreføres lejemålet på ordinære vilkår. Man skal dog være opmærksom på, at ordningen i udgangspunktet kun er relevant for lejemål, hvor det kan forventes at borgeren på sigt selv kan betale huslejen, og kommunen vil derfor typisk have fokus på, at finde lejemål med en overkommelig husleje, når der indgås aftale om at anvende udslusningsbestemmelsen. Læs mere om udslusningsbestemmelsen her.

Viden og værktøjer