⎯ ⠀ Guide til private boligaktører

Tema

Samarbejde

Et vigtigt samarbejde

Et godt samarbejde mellem udlejer og kommune er afgørende for, at boligerne kommer til at gøre en reel forskel for unge i hjemløshed.

Det er kommunen, der har ansvaret for, at den enkelte får tilstrækkelig støtte til at mestre tilværelsen i egen bolig, men der kan være forhold som er vigtige at forstå, og derfor er dialogen og det løbende samarbejde afgørende. Kommunen kan også understøtte den unge i at få en god dialog med medarbejderne i udlejningen og driften – og naboerne i bebyggelsen.

Danmarks største private udlejer Heimstaden og Odense Kommune har netop indgået et samarbejde, som præsenteres i videoen.

Play Video

Forudsætninger for et godt samarbejde

Som følge af hjemløsereformen skal kommunerne i et langt højere tempo finde permanente boliger til personer i hjemløshed. Derfor er der brug for, at hele boligmassen kommer i spil – også de private udlejningsejendomme.

Hvorvidt du som udlejer kan indgå en aftale med kommunen om boliger til unge i hjemløshed, afhænger af, hvilke små betalbare boliger, der er i jeres boligportefølje. Det kan både være ungdomsboliger og små udlejningsboliger i en helt almindelig udlejningsejendom, men boligen skal være lille og til at betale (læs mere under økonomi)

Boligen skal derudover meget gerne have eget køkken og bad. Langt de fleste i hjemløshed ønsker sig en almindelig bolig og muligheden for at indgå i almene rammer.

I samarbejdet er det en fordel, at begge parter:  

  • På forhånd opbygger gensidig tillid og tryghed, så samarbejdet bliver konstruktivt, og det bliver nemmere at håndtere de udfordringer, der måtte opstå undervejs

  • Indgår en samarbejdsaftale, der beskriver indbyrdes roller og ansvar, herunder økonomisk og juridisk ansvar

  • Definerer samarbejdets boliger, ejendomme og målgruppe, så der sikres et godt match mellem lejer og bolig

  • Skaber fuld transparens omkring vilkår og arbejdsgange, da det øger forståelse og respekt på tværs

  • Er i dialog undervejs om løsninger og evt. forebyggende tiltag. Aftal f.eks. én indgang til kommune og udlejer, så begge parter ved, hvor de skal henvende sig. 

Se roadmap for samarbejdet her

Aftaletyper

Frivillig anvisningsaftale

Med en frivillig anvisningsaftale mellem udlejer og kommune, stiller udlejer et antal eller en andel boliger til rådighed for kommunal anvisning. Til gengæld garanterer kommunen for en række udgifter forbundet med opgaven.

Udslusningsbestemmelse

Med udslusningsbestemmelsen kan der i en midlertidig periode indgås en lejekontrakt med afvigelser i lejelovens bestemmelser vedr. opsigelse, fremleje, bytte, istandsættelse, mv. og med mulighed for at kommunen finansierer differencen mellem huslejen og opholdsprisen på en boform i op til 5 år. Lejemålet videreføres derefter på ordinære vilkår.

Lokal samarbejdsaftale

Der kan indgås en lokal samarbejdsaftale, hvor udlejer og kommune selv definerer indholdet i aftalen. Det anbefales at tage afsæt i de gensidige forpligtelser, der ligger i den frivillige anvisningsaftale og at indgå klare aftaler om målgruppen, økonomiske og juridiske forhold og procedure for kommunikation.