⎯ ⠀ Guide til private boligaktører

Tema

De unge

Et sted at bo er fundamentet for alt

Mange unge lever i usynlig hjemløshed, fordi de opholder sig på skiftende sofaer hos kærester, venner og familie. De ligner ikke stereotypen på en hjemløs og deres fortællinger og ansigter er ofte skjult for offentligheden.

Tilværelsen uden bolig tærer på de unges sundhed og sociale relationer og i værste fald ender de på gaden eller i miljøer, der bringer dem endnu længere væk fra det liv, de drømmer om med en stabil tilværelse i egen bolig.

Hør Jenni fortælle om, hvad det betyder at få en bolig, når man befinder sig som ung i hjemløshed.

Play Video

Der er for mange unge i hjemløshed

Af de i alt knap 6000 mennesker, der lever i hjemløshed i Danmark, er 1600 unge under 30 år. Hjemløshed har store omkostninger både menneskeligt og økonomisk og kan sætte tilværelsen på en alvorlig pause, når man er ung og på vej ind i voksenlivet.

Danske og internationale erfaringer viser, at 8 ud af 10 kan komme varigt ud af hjemløshed, hvis de tilbydes en Housing First-baseret indsats, hvor en bolig kobles med støtte, som er tilpasset den enkeltes behov.

Tilgangen står i modsætning til en traditionel tilgang, hvor den enkelte først skal være ’boligparat’ for at blive tilbudt en bolig. Erfaringer viser, at det er en uoverkommelig opgave at skulle løse sine øvrige udfordringer, imens man bor på skiftende sofaer, herberger og på gaden. Derfor er tilgangen nu at tilbyde bolig og støtte hurtigst muligt.

I den forbindelse er der brug for, at både almene og private boligaktører byder ind med løsninger i form af betalbare boliger, især i de større byer, hvor der er stort pres på boligmarkedet.

Fakta om hjemløshed blandt unge

  • På ti år steg hjemløshed blandt unge med hele 72 pct., og selvom kurven nu går den rigtige vej, befinder 1600 unge sig i hjemløshed i Danmark
 
  • 32 pct. opholder sig hos andre på sofaer, 42 pct. på herberger og 7 pct. på gaden
 
  • Unge, der har oplevet hjemløshed, kæmper ofte med andre problemer, deres netværk er sjældent stærkt, og dødeligheden er 14 til 20 gange højere end hos øvrige unge
 
  • De unge peger selv på vigtigheden af en fast bolig koblet til tilstrækkelig støtte og fokus på at styrke deres netværk
 
  • Med en bolig og den rette støtte, kan 8 ud af 10 komme varigt ud af hjemløshed